Želimo Vama, korisnicima, dobrodošlicu na sajt Laboratorije ISISPHARMA u Srbiji. Internet stranica je dostupna na adresi http://www.isis-pharma.rs/ i razvijena je za kompaniju ISISPHARMA Francuska.

Ovi uslovi i odredbe (u daljem tekstu „Uslovi“) regulišu odnos između svih korisnika veb lokacije (u daljem tekstu „Korisnik“) i veb stranice „Isis-pharma.rs“, u daljem tekstu „Veb sajt“ ili „Isis-pharma.rs”, koju koristi kompanija ISISPHARMA.

Svrha ovih uslova je da obezbede pravni okvir za usluge koje se nude na sajtu Isis-pharma.rs i da utvrde uslove prema kojima Korisnici mogu pristupiti i koristiti navedene usluge.

Korišćenjem ove veb stranice, bezuslovno prihvatate ove Uslove. Ako ne prihvatite ove Uslove, nećete moći da pristupite uslugama koje se nude na veb lokaciji.

Isis-pharma.rs zadržava pravo da jednostrano izmeni sadržaj ovih Uslova u bilo kom trenutku. Stoga će se primenjivati uslovi koji su na snazi na veb stranici u vreme korišćenja.

1. Pristup veb lokaciji

Internet stranica Isis-pharma.rs je napravljena da vam pruži informacije o ISISPHARMA dermatološkoj laboratoriji, njenim vrednostima, uslugama, najnovijim vestima i kozmetičkim proizvodima.

Veb stranica vam omogućava pristup sledećim uslugama:

  • Informacije o proizvodima koje nudi Laboratoire Isispharma.
  • Opšte informacije o dermatološkim poremećajima.
  • Informacije o tome gde možete pronaći naše proizvode.
  • Edukativni sadržaji iz oblasti dermokozmetike.
  • Veb-sajtu može besplatno pristupiti sa bilo kog mesta i bilo koji korisnik koji ima internet vezu. Korisnik snosi sve troškove koji mogu nastati zbog pristupa Internet stranici (IT hardver, softver, internet konekcija, itd.).

Sajt koristi sva raspoloživa sredstva da obezbedi kvalitetan pristup svojim uslugama. Pošto je obaveza sredstvo, Veb stranica neće biti odgovorna za nemogućnost dobijanja ovog rezultata. Isis-pharma.rs se neće smatrati odgovornim u slučaju da viša sila dovede do kvara mreže ili servera.

Pristup uslugama na veb lokaciji može, u bilo kom trenutku, biti prekinut, suspendovan ili izmenjen, bez prethodnog obaveštenja, radi održavanja ili bilo koje druge okolnosti. Korisnik neće tražiti nadoknadu zbog prekida, suspendovanja ili modifikacije Veb-sajta.

Korisnik može kontaktirati Veb lokaciju putem e-pošte preko kontakt stranice.

2. Intelektualna svojina

Kompanija ISISPHARMA Francuska pripada Devavrin Cosmetics Group, koju čine sve kompanije u direktnom ili indirektnom vlasništvu kompanije DEVAVRIN COSMETICS SAS.

Ova veb stranica i njeni elementi (pre svega brendovi, dizajni, logotipi, šabloni, grafike, slike, zvukovi, video zapisi…), kao i njihova kompilacija i izgled, uključujući sadržaj koji se može preuzeti i bilo koji drugi sadržaj na veb lokaciji, vlasništvo su ISISPHARMA Francuska i/ili kompanije koje čine Devavrin Cosmetics Group. 

Stoga, Korisnik ne sme da širi ili reprodukuje Veb lokaciju, delimično ili u potpunosti, bez obzira na format, bez izričitog odobrenja ISISPHARMA Francuska. Poseta sajtu ne daje korisniku nikakvo drugo pravo osim prava posete za striktno lične, privatne i nekomercijalne svrhe.

U suprotnom, Korisnik mora da zatraži preko kontakt stranice prethodno ovlašćenje od ISISPHARMA Fransucka za reprodukciju, objavljivanje ili kopiranje sadržaja. Korisnici su saglasni da koriste sadržaj na veb lokaciji isključivo za privatnu upotrebu. Svaka komercijalna ili promotivna upotreba je strogo zabranjena.

Kao što je navedeno u članu L. 122-5 francuskog kodeksa o intelektualnoj svojini, korisnici koji reprodukuju, kopiraju ili objavljuju sadržaj zaštićen autorskim pravima moraju navesti autora i izvor. Sva predstavljanja veb-sajta, delimično ili u potpunosti, bez obzira na korišćenu proceduru, bez izričitog ovlašćenja vlasnika veb-sajta, predstavljaće kršenje člana L. 335-2 i narednih članova francuskog kodeksa intelektualne svojine.

3. Odgovornost i viša sila

Izvori informacija objavljeni na veb lokaciji Isis-pharma.rs smatraju se pouzdanim. Međutim, veb lokacija ne garantuje da navedene informacije nemaju nedostataka, grešaka ili propusta.

Informacije koje se nalaze na veb lokaciji su isključivo u opšte informativne svrhe i nemaju ugovornu vrednost. Ovaj sadržaj kakav jeste ne predstavlja ugovor o prodaji.

Štaviše, ove informacije ni u kom slučaju ne predstavljaju dijagnozu ili medicinski savet, te kao takvi Korisnik zadržava obavezu da se posavetuje sa zdravstvenim radnikom (lekarom, farmaceutom…). Kao takvi, Korisnici preuzimaju punu odgovornost za korišćenje informacija na ovoj veb stranici.

Uprkos redovnim ažuriranjima, veb lokacija Isis-pharma.rs nije odgovorna za izmene administrativnih ili zakonskih odredbi do kojih dođe nakon objavljivanja. Štaviše, veb lokacija nije odgovorna za korišćenje i tumačenje informacija sadržanih na ovoj veb lokaciji.

Isis-pharma.rs se neće smatrati odgovornim ako informacije na veb lokaciji ne budu u skladu sa zakonskim odredbama drugih zemalja u kojima korisnici borave, uključujući okolnosti u kojima određeni proizvodi nisu dostupni u navedenim zemljama ili možda nisu u skladu sa lokalnim propisima.

Internet stranica Isis-pharma.rs neće se smatrati odgovornom u slučaju da incident, greška ili virus zaraze računar korisnika ili ošteti hardver Korisnika kao rezultat korišćenja, pristupanja ili preuzimanja sadržaja na veb lokaciji. 

Iako se veb lokacija obavezuje da će koristiti sva sredstva neophodna da garantuje sigurnost i poverljivost podataka korisnika, veb lokacija se neće smatrati odgovornom u slučaju više sile ili kao rezultat nepredvidive i neizbežne radnje koju je izvršila treća osoba. 

Pozivamo vas da nas obavestite o svakoj grešci ili propustu na koji možete da naiđete dok posećujete veb lokaciju slanjem e-pošte na sledeću adresu e-pošte: webmaster@isis-pharma.rs. Učinićemo sve što možemo da ispravimo informacije što je pre moguće.

4. Linkovi

Linkovi mogu biti prisutni na veb lokaciji. Korisnici se obaveštavaju da će klikom na ove veze napustiti veb lokaciju Isis-pharma.rs . Kao takav, nema kontrolu nad veb lokacijama na koje ove veze usmeravaju i ni u kom slučaju neće biti odgovoran za njihov sadržaj. 

Stoga, Korisnici ne smeju smatrati Veb lokaciju odgovornom za sadržaj i resurse pronađene preko ovih linkova.

Sve treće strane koje žele da dodaju linkove na veb lokaciju moraju prethodno dobiti pismeno ovlašćenje od ISISPHARMA Francuska. Svi zahtevi za autorizaciju moraju se poslati na sledeću e-poštu: webmaster@isis-pharma.rs .